Generalforsamling, 6. marts 2016

KulturBeholderen Margrethebakken

Afholder generalforsamling på Orø kro

Søndag den 6. marts 2016 kl. 14.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Eventuelle forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen.
  7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Birte Elzer.
  8. Valg af revisor, på valg er Ole Brinkmann.
  9. Eventuelt

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til.

Herefter vil bestyrelsen fortælle om planer med at opføre en Kulturpark nær KulturBeholderen og øvrige aktiviteter i fremtiden.

P.S. Efter generalforsamlingen er der kaffe med prinsegemalens lagkage, hvor foreningen og Orø kro er værter.

Bestyrelsen