Forside

KulturBeholderen på Margrethebakken lige bag kroen er Orøs nyeste seværdighed. Det er blevet til på initiativ af fhv. landmand Ole Nielsen, hvis famile ejer jorden, og indrettet i det gamle vandtårn, hvor der var pumpehus for Bybjerg Vandværk til 1976, hvorefter vandtårnet i en årrække er blevet benyttet som møbellager.

Ole Nielsens første idé var en udstilling med plancher om Orøs historie, sagn og myter, og da KunstPåOrø kom ind i det udviklede ideen sig med en kunstnerisk del også, og nu foreslog billedkunstneren Steen B. Langvad, at han malede et vægmaleri i den næsten runde – reelt 14-kantede – bygning, så udstillingsdelen og den kunstneriske del kunne supplere hinanden.

Sådan blev det, og i foråret 2013 blev vandtårnet sat i stand og malet, fik dør osv. sponsoreret af de lokale håndværkere.

Istandsættelsen blev kraftigt fremskyndet af Regentens besøg på Orø d. 3. juni 2013, og det lykkedes da også at nå det, så Dronningen kunne indvie vores nye kulturhus. Og skønt Steen B. Langvads vægmaleri på det tidspunkt langtfra var færdigt, gav de første billeder og skitser et fint indtryk af det endelige resultat og hele ideen i dette ambitiøse, kunstneriske og kulturhistoriske projekt.

Kunstneren har yderlige fremstillet en markant jernskulptur af Margrethe d. I, der står som ”tårnets vogter” ved døren, og sammen med de næsten færdige plancher vakte initiativet Regentens begejstring, ligesom det er hilst med glæde og stolthed af Orøs beboere.

Vægmaleriet danner en sammenhængende frise hele vejen rundt i tårnet. De er udført i acryl, og skildrer Orøs sagn og myter, der sammen med historiefortællingen på plancherne fortæller om Vikingerne, Wartherøe (Vagternes Ø), Vagtborgene (Børre er sjællandsk dialektform af borg) på Børrehoved og Børre Klak, Heksen Barbara, Dronning Margrethes Slot – og ikke mindst det mest værdifulde og spændende fund på Orø, nemlig Orø-Korset, der har sin helt egen historie…

KulturBeholderen er åben for offentligheden, og der er fri entré.

Alle billeder på siden er ©Ib Ballisager, medmindre andet er angivet.

Handicapsti og hegn er støttet af: Vanførefonden.

Skiltning er støttet af Sparekassen Sjælland.