Orøs historie

Et lille udpluk af de mange historier du kan finde i KulturBeholderen

Svenskerne på Orø

l 1658 var det meste af Danmark besat af den svenske konge Carl Gustav d. X og hans mange lejetropper.

Den historie som fortælles her af Orøs Iokalhistoriker Ole Nielsen handler om et drab på en svensk soldat, og de konsekvenser den handling fik.

“Da den svenske kaptajn fandt ud af, at hans løjtnant var dræbt, beordrede han hele øens mandlige befolkning spærret inde i kirken, som så skulle brændes af.”

Besøg KulturBeholderen og få resten af den fantastiske fortælling om Orø og dens befolkning gennem tiderne.

Bavnebål og vikinger

Fra Valdemar Sejrs jordebog i 1231 ved vi at Orøs navn i vikingetiden og middelalderen var Warthærn/Warthern, som betød øen med vagt/vagtposter. Man har fra øen kunne overvåge alle skibe som sejlede ind i Isefjorden. Vi ved også, at Orø i vikingetiden indgik i et varslingssystem af bavnebål når fjendtlige skibe kom ind i Isejorden. Man brugte den tids “SMS” til at give besked til de bagvedliggende byer Roskilde, Kongeborgen i Lejre m.fI.
Ved at antænde de tilrettelagte bavner kunne man i løbet af en halv eller hel dag advare om fjendtlige skibe.

Borganlæg og jagtslot

På Stensbjerg, også kaldet Margrethebakken, denne prægtige bakkeås midt på øen, har der ligget et solidt borganlæg. Et forsvars- eller borganlæg, der med sin placering på et af øens højeste punkter har haft vid udsigt over hele lsefjorden, indsejlingen til Lammefjorden og Holbæk fjord. Sagnet fortæler at dronning Margrethe d. I brugte borgen som et jagtslot. Hun pantsatte i en periode øen, Holbæk og Merløse herred for en sum af 400 Iødige mark.

Sørøveren Børre

Efter Dronning Margrethe d. Is død gik Kalmarunionen langsomt i opløsning. Det bevirkede at der kom en del sørøvere i Danmark og Sverige. På det gamle forfaldne borganlæg ved Østre færge nedsatte sådan en sørøver sig – han hed Børre. Han huserede rundt omkring i Isefjorden. Børre blev fanget og hængt, og efter hængningen blev han halshugget og hans hoved sat på en stage på Næsset. Næsset bliver derfor kaldt Børrehoved til minde om Sørøveren Børre. I foråret 2014 har foreningen KulturBehoIderen sat en skulptur af Børre op på Næsset.

Svend Børres hovede på en stage

Børres hovede på en stage