Generalforsamling 2024

KulturBeholderen Margrethebakken
Afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus
fredag den 22. marts 2024 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

5. fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr.

6. valg af bestyrelse. På valg er Ole Nielsen, Merete Grøndal og Karin H. Nielsen.

7. valg af bestyrelsessuppleant. Foreningen kører lige for tiden uden suppleanter.

8. valg af revisor, på valg er Henrik Persson (modtager gerne genvalg).
Valg af revisor suppleant, på valg er Mona Hansen (modtager gerne genvalg)

9. eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag til aktiviteter modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og kage.
Under kaffen vil Ole Nielsen fortælle om gammel overtro og om heksen Barbara, som boede på Orø først i 1800-tallet.