Forfatterarkiv: Gogo Næsted

Generalforsamling 2024

KulturBeholderen Margrethebakken
Afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus
fredag den 22. marts 2024 kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.

3. det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Eventuelle forslag.

5. fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 100 kr.

6. valg af bestyrelse. På valg er Ole Nielsen, Merete Grøndal og Karin H. Nielsen.

7. valg af bestyrelsessuppleant. Foreningen kører lige for tiden uden suppleanter.

8. valg af revisor, på valg er Henrik Persson (modtager gerne genvalg).
Valg af revisor suppleant, på valg er Mona Hansen (modtager gerne genvalg)

9. eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag til aktiviteter modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og kage.
Under kaffen vil Ole Nielsen fortælle om gammel overtro og om heksen Barbara, som boede på Orø først i 1800-tallet.

Indvielse af Bystævnepladsen 24/4 2022

FORENINGEN KULTURBEHOLDEREN holder indvielse af den nyetablerede Bystævneplads ved nedkørslen fra Bygaden til Ved Gadekær vejen søndag den 24. april kl. 14.00. Holbæks borgmester Christina vil komme og klippe den røde snor over og sige et par bevingede ord.

Efterfølgende vil der blive opført et lille skuespil, om hvad man drøftede på Bystævnepladsen i gamle dage. Der vil også være spillemandsmusik og folkedans. Foreningen vil servere lidt til halsen. NORDEA FONDEN har støttet projektet.

Læs hele programmet.

Julekomsammen 23/12 2021

Torsdag d. 23. december kl. 15.00 underholder Orø koret med julens sange som vi alle kan synge med på.

Ole Nielsen fortæller som sædvanlig en lille julehistorie. Der serveres gløgg og æbleskiver.

Ny planche juli 2021

Der er nu opsat en planche mere i Kulturbeholderen, med fortælling om Orøs navne og sagn om øens tilblivelse. En stor tak til Kjeld Grøndal og Stig Nebbelunde for opsætningen.

Maling af stakit 2021

Så blev stakittet op til KulturBeholderen malet.