Forfatterarkiv: Gogo Næsted

Indvielse af Bystævnepladsen 24/4 2022

FORENINGEN KULTURBEHOLDEREN holder indvielse af den nyetablerede Bystævneplads ved nedkørslen fra Bygaden til Ved Gadekær vejen søndag den 24. april kl. 14.00. Holbæks borgmester Christina vil komme og klippe den røde snor over og sige et par bevingede ord.

Efterfølgende vil der blive opført et lille skuespil, om hvad man drøftede på Bystævnepladsen i gamle dage. Der vil også være spillemandsmusik og folkedans. Foreningen vil servere lidt til halsen. NORDEA FONDEN har støttet projektet.

Læs hele programmet.

Julekomsammen 23/12 2021

Torsdag d. 23. december kl. 15.00 underholder Orø koret med julens sange som vi alle kan synge med på.

Ole Nielsen fortæller som sædvanlig en lille julehistorie. Der serveres gløgg og æbleskiver.

Ny planche juli 2021

Der er nu opsat en planche mere i Kulturbeholderen, med fortælling om Orøs navne og sagn om øens tilblivelse. En stor tak til Kjeld Grøndal og Stig Nebbelunde for opsætningen.

Maling af stakit 2021

Så blev stakittet op til KulturBeholderen malet.

Generalforsamling 2020

KulturBeholderen

afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus

torsdag den 9. juli 2020 kl. 19.00

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen, Merete Grøndal og Zuzanne Nielsen (tager mod genvalg). Nyvalg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Osvald Laursen ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg). Nyvalg af ny bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg). Valg af revisorsuppleant Preben Madsen (modtager genvalg)
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag til aktiviteter modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og lagkage.

Vi slutter mødet af med, at Ole Nielsen fortæller om præstesønnen Johannes Prips fortælling om livet omkring præstegården (dengang drev præsten også landbruget) og på Orø, i slutningen af 1800tallet.

Bestyrelsen.

Dagsorden til generalforsamling 20/3 2020-AFLYST

KulturBeholderen

afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus

fredag den 20. marts 2020 kl. 19.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen, Merete Grøndal og Zuzanne Nielsen (tager mod genvalg). Nyvalg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Osvald Laursen ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg). Nyvalg af ny bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg). Valg af revisorsuppleant Preben Madsen (modtager genvalg)
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag til aktiviteter modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og lagkage.

Vi slutter mødet af med, at Ole Nielsen fortæller om præstesønnen Johannes Prips fortælling om livet omkring præstegården (dengang drev præsten også landbruget) og på Orø, i slutningen af 1800tallet.

Bestyrelsen.