Forfatterarkiv: Gogo Næsted

Generalforsamling 2020

KulturBeholderen

afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus

torsdag den 9. juli 2020 kl. 19.00

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen, Merete Grøndal og Zuzanne Nielsen (tager mod genvalg). Nyvalg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Osvald Laursen ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg). Nyvalg af ny bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg). Valg af revisorsuppleant Preben Madsen (modtager genvalg)
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag til aktiviteter modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og lagkage.

Vi slutter mødet af med, at Ole Nielsen fortæller om præstesønnen Johannes Prips fortælling om livet omkring præstegården (dengang drev præsten også landbruget) og på Orø, i slutningen af 1800tallet.

Bestyrelsen.

Dagsorden til generalforsamling 20/3 2020-AFLYST

KulturBeholderen

afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus

fredag den 20. marts 2020 kl. 19.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Ole Nielsen, Merete Grøndal og Zuzanne Nielsen (tager mod genvalg). Nyvalg af bestyrelsesmedlem for 1 år, da Osvald Laursen ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige grunde.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg). Nyvalg af ny bestyrelsessuppleant.
 8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg). Valg af revisorsuppleant Preben Madsen (modtager genvalg)
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag til aktiviteter modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og lagkage.

Vi slutter mødet af med, at Ole Nielsen fortæller om præstesønnen Johannes Prips fortælling om livet omkring præstegården (dengang drev præsten også landbruget) og på Orø, i slutningen af 1800tallet.

Bestyrelsen.

Referat fra generalforsamling 22/3 2019

Der var mødt 18 medlemmer.

Ib Ballisager blev valgt til dirigent.

Osvald Laursen aflagde beretning om foreningens virke i det det forgangene år 2018. Der havde været 4 arrangementer i årets løb. Den årlige rengøring af KulturBeholderen var gennemført i maj måned af bestyrelsen og enkelte medlemmer. Bestyrelsen arbejder på at få opsat en landskabskikkert på toppen af Margrethebakken.

Formand Osvald Laursen aflægger beretning

Er i forhandling med menighedsrådet om at overtage flagpladsen for 0 kr.

I skulpturparken vil der inden længe blive opsat 2 skulpturer og 2 malerier.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, der var indtægter på 17.299,35 kr. udgifter på 14.898,71 kr. Beretning og regnskab blev godkendt.

Osvald Laursen og Steen Langvad blev genvalgt til bestyrelsen, foruden de 2 genvalgte består bestyrelsen af Merete Grøndal, Zuzanne Nielsen og Ole Nielsen.

Der var ligeledes genvalg af revisor Joan Pihlman og revisorsuppleant Preben Madsen.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved kaffe og lagkage. Aftenen sluttede med at Ole Nielsen fortalte om en fiskerdrengs oplevelser på havnen i slutningen af 1890erne.

Dagsorden til generalforsamling 22/3 2019

KulturBeholderen

afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus

fredag den 22. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
 6. Valg af bestyrelse, på valg er Osvald Lauersen, Steen Langvad (tager mod genvalg).
 7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg).
 8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg). Valg af revisorsuppleant Preben Madsen (modtager genvalg)
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og lagkage.

Vi slutter mødet af med, at Ole Nielsen fortæller en lille historie, om en fiskerdrengs oplevelser, om livet ved Orø havn i slutningen af 1890erne. Bestyrelsen.

Kenny Thygesen, 11-11-2016

Fredag d. 11. november kl. 19

Kenny Thygesen

Kenny Thygesenfra Holbæk Arkæologiske Forening vil fortælle og vise nogle fund han har gjort med sin metaldetektor på Orø – lige fra Bronze- til Middelalderen.

Han vil også fortælle om livet på øen i de tider.

Entré: 25 kr. (medlemmer gratis)

I pausen serveres øl og vand.

Alle er velkomne (max. 45 personer)