Referat fra generalforsamling 22/3 2019

Der var mødt 18 medlemmer.

Ib Ballisager blev valgt til dirigent.

Osvald Laursen aflagde beretning om foreningens virke i det det forgangene år 2018. Der havde været 4 arrangementer i årets løb. Den årlige rengøring af KulturBeholderen var gennemført i maj måned af bestyrelsen og enkelte medlemmer. Bestyrelsen arbejder på at få opsat en landskabskikkert på toppen af Margrethebakken.

Formand Osvald Laursen aflægger beretning

Er i forhandling med menighedsrådet om at overtage flagpladsen for 0 kr.

I skulpturparken vil der inden længe blive opsat 2 skulpturer og 2 malerier.

Ole Nielsen gennemgik regnskabet, der var indtægter på 17.299,35 kr. udgifter på 14.898,71 kr. Beretning og regnskab blev godkendt.

Osvald Laursen og Steen Langvad blev genvalgt til bestyrelsen, foruden de 2 genvalgte består bestyrelsen af Merete Grøndal, Zuzanne Nielsen og Ole Nielsen.

Der var ligeledes genvalg af revisor Joan Pihlman og revisorsuppleant Preben Madsen.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved kaffe og lagkage. Aftenen sluttede med at Ole Nielsen fortalte om en fiskerdrengs oplevelser på havnen i slutningen af 1890erne.