Regnskab 2015

KulturBeholderen Regnskab 2015
Indtægt kr. Udgift kr.
 

Entré i KulturBeholderen

11.637,50

 
Medlems kontingent

3.800,00

Vanførefonden tilskud til stianlæg

61.883,75

Sparekassen Sjælland tilskud skilte

6.000,00

Renter fra pengeinstitut

44,18

 

Dong el

  1.295,77
Bramnæs skiltecenter, skilte og plakater

11.400,00

Diverse materialer

862,55

It webhotel

1.299,00

Stole

2.827,55

Foldere/bruchure

6.500,00

Etablering af gangsti

61.883,75

T-shirt

1.700,00

 

I alt

83.365,43

87768,62

Bankbeholdning 1/1 2015

13.861,09

Bankbeholdning 31/12 2015

9.457,90

 
Balance

97.226,52

97.226,52