Kategoriarkiv: Nyheder

Regnskab 2015

KulturBeholderen Regnskab 2015
Indtægt kr. Udgift kr.
 

Entré i KulturBeholderen

11.637,50

 
Medlems kontingent

3.800,00

Vanførefonden tilskud til stianlæg

61.883,75

Sparekassen Sjælland tilskud skilte

6.000,00

Renter fra pengeinstitut

44,18

 

Dong el

  1.295,77
Bramnæs skiltecenter, skilte og plakater

11.400,00

Diverse materialer

862,55

It webhotel

1.299,00

Stole

2.827,55

Foldere/bruchure

6.500,00

Etablering af gangsti

61.883,75

T-shirt

1.700,00

 

I alt

83.365,43

87768,62

Bankbeholdning 1/1 2015

13.861,09

Bankbeholdning 31/12 2015

9.457,90

 
Balance

97.226,52

97.226,52 

Generalforsamling 22. marts 2015

KulturBeholderen Margrethebakken

Generalforsamling

Søndag d. 22. marts 2015 kl. 14, på Orø Kro

14 medlemmer var mødt op.

 1. Valg af dirigent: John Weygaard blev valgt
 2. Bestyrelsens beretning:
  Formanden Steen Langvad aflagde beretning (se vedlagte) som blev godkendt.
  Henrik Person roste de forskellige arrangementer.
  Ib Ballisager foreslog at bestyrelsen kunne søge om flere midler til f.eks. handikapstien.
 3. Regnskab: Kassereren Ole Nielsen forelagde det reviderede regnskab, som blev godkendt.
 4. Forslag: Ingen indkommende.
 5. Kontingent: Det årlige medlemskontingent blev vedtaget uændret til kr. 100.-
 1. Valg: På valg var Steen Langvad og Osvald Laursen, som begge blev enstemmigt genvalgt.
 2. Valg af suppleant: Bestyrelsen foreslog Birte Elzer, som blev enstemmigt valgt til bestyrelsens suppleant.
 1. Revisor: På valg var Ole Brinkmann, som blev enstemmigt genvalgt.
 2. Eventuelt: Under eventuelt blev der ivrigt diskuteret forskellige fremstød (PR) og arrangementer i KulturBeholderen.

Mødet blev afsluttet med en tak til dirigenten John Weygaard.

Derefter vandrede alle deltagere op i KulturBeholderen, hvor Ole Nielsen på en meget underholdende måde fortalte historien om Margrethe den 1’s besøg på Margrethebakken og om pigen Margrethe der fandt Orø korset.

Referat v Osvald Laursen
23 marts 2015

Referatet som PDF

Arrangementer 2015

Søndag d. 22. marts kl. 14

Generalforsamling på Orø Kro

Søndag d. 24. maj kl. 15

Sang og musik v/ Alvilda Reiter Jakobsen

Lørdag d. 13. juni kl. 15

Historiefortælling v/ Trine

Lørdag d. 11 juli

kl. 15

Sang og Musik v/ John Vestergaard

Lørdag d. 1. august

kl. 15

Foredrag om fjordbade v/ Simon Bordal

Onsdag d. 23. december

kl. 15

Glögg & Æbleskiver v/ Orø Kro

kb1kb2kb3kb4kb5kb6

Foto: Ib Ballisager

Fotos: Ib Ballisager