Tag-arkiv: 2019

Dagsorden til generalforsamling 22/3 2019

KulturBeholderen

afholder generalforsamling i Orø Forsamlingshus

fredag den 22. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsordenen ifølge vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Eventuelle forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.
  6. Valg af bestyrelse, på valg er Osvald Lauersen, Steen Langvad (tager mod genvalg).
  7. Valg af bestyrelsessuppleant, på valg er Johnna Rasmussen (modtager genvalg).
  8. Valg af revisor, på valg er Joan Pihlman (modtager genvalg). Valg af revisorsuppleant Preben Madsen (modtager genvalg)
  9. Eventuelt.

Bestyrelsen håber rigtig mange vil deltage i generalforsamlingen, så vi kan få en god debat om KulturBeholderen og hvad vi vil/kan bruge den til. Gode forslag modtages gerne.

P.S. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved kaffe og lagkage.

Vi slutter mødet af med, at Ole Nielsen fortæller en lille historie, om en fiskerdrengs oplevelser, om livet ved Orø havn i slutningen af 1890erne. Bestyrelsen.

Forårskoncert 3/3 2019

KulturBeholderen

Forårskoncert

Søndag d. 3. marts kl. 15.00 i KulturBeholderen.

Vi byder foråret velkommen, med sang og musik, sammen med Hans Knudsen og hans makker, som vil synge for, men hvor vi alle synger med på sangene. Vi ønsker at skabe en hyggelig eftermiddag fra kl. 15-ca.16.30.

I pausen er der mulighed for at købe en forfriskning, læse om de spændende beretninger og nyde den smukke frise om Orø i gamle dage.

Gratis entré.

Bestyrelsen.